Wi-Fi

Våre bestselgende modeller H40, H60 og 3001 serien selges med Wi-Fi, slik at du enkelt kan kontrollere ovnene via Glamox Heating appen direkte på din smarttelefon. Med kun et enkelt tastetrykk kan du justere temperaturen i hele boligen, på kontoret, et rom eller kun en enkelt ovn.
wi-fi

Glamox Heating ovner med Wi-Fi – en del av ditt smarte hjem.

Vi styrer og kontrollerer i dag mye av vår hverdag via og med telefon. Med Glamox Heating appen har du full kontroll og kan enkelt endre og lese av temperaturen i ditt hjem, på kontoret og forskjellige rom.

wifi
Enkel strømstyring

Appens hovedfunksjoner:

 • Bruk Glamox Heating Wi-Fi-appen til å styre flere hjem (kontor, hus, hytte, leilighet).
 • Ubegrenset antall ovner og rom i hvert hjem.
 • Sett opp ukeplaner for å tilpasse temperaturen i dine hjem etter dine rutiner.
 • Se ditt strømforbruk – fordelt på hjem, rom – per uke og måned.
 • Inviter familie/venner til å styre hjemmet ditt eller hytta.
 • Aktiver barnesikring som fjerner muligheten til å justere temperatur manuelt på ovnen.
 • Integrasjon mot flere smarthusløsninger eller bruk Glamox Heating user API for dine egne integrasjoner.
wifi

Hjemskjermen

 • Oversikt over alle dine “Hjem”, Hus, Hytte, Leilighet, Jobb.
 • Oversikt over alle rom i et “Hjem”, juster gradene i hvert enkelt rom.
 • Trykk på hvert “Rom” for å se produktene og flere innstillinger for et rom. Se neste bilde for detaljer.
 • Aktiver “Fraværsmodus”, setter ønsket «fraværstemperatur» for hele huset når du ikke er hjemme.
 • “Oversikt” Viser liste over Hjem, Rom og Produkter + Energiforbruk.
 • “Konto” detaljer på din konto, link til Q&A og tredjepartsintegrasjoner.
wifi app

Rom / Sone-settinger

 • Juster temperatur.
 • Ukeplan: Legg til, rediger og aktiver en ukeplan for automatisk justering av temperatur, komfort, nattsenking og fraværstemperatur.
 • Viser målt/faktisk romtemperatur i rommet.
 • Strømforbruk – les av strømforbruk per uke eller måned.
 • Produkter: Liste over produkter (ovn, smartplugg) som er knyttet til rommet. Klikk på produkt for mer detaljer.
 • Flere innstillinger knyttet til rommet. Se neste bilde for detaljer.
 • Legg til flere produkter

Innstillinger for et rom

 • «Tastelås»: låser termostaten så ingen kan justere temperaturen manuelt via knapper på ovnen.
 • «Adaptiv start»: lar appen starte oppvarming så du når valgt temperatur til ønsket tidspunkt.
 • «Sensor for åpent vindu»: senker temperaturen automatisk til 7 grader ved lufting, når knappen er aktivert.
 • «Kalibrer ovnens temperatur»: juster avvik til riktig romtemperatur.
 • «Temperatur hendelser»: Gir varsel når temperatur avviker fra satte intervall.
wifi app

Din kontoside

 • Min profil: Vis og rediger din kontoinformasjon.
 • Mine hjem: Viser alle «Hjem», legg til flere hjem (hytte, kontor) inviter venner og familie til å justere varmen/ovnene.
 • Integrasjoner: liste over Smarthus integrasjoner + Glamox Heating user API.
 • Appversjon og Konto-ID, Logg ut eller avslutt konto.

Din oversikt

 • Oversikt: Viser alle dine Hjem, produkter og hvilke rom de ulike produktene er plassert /tilhører.
 • Hjem, navn på produkt og hvor produktene er plassert kan oppdateres på denne siden.
 • Klikk på et produkt for endre navn på produkt eller bytt plassering (for eksempel hvilken sone/rom den hører til).
 • Under “Hjem” har du tilgang til Strømforbruk – Total for alle rom, per uke eller måned.

Ukeplan for ovner / varme

 • Visuell oversikt over ukeplan for oppvarming.
 • Rediger: Sett ønsket tidspunkt for hver dag hele uken og når du ønsker «away», «home» og «sleep» temperatur. Sett ønsket temperatur for hver «modus» etter eget ønske.
 • Hjemme – Sett ønsket komfort temperatur når du er hjemme.
 • Borte – Sett tidspunkt og temperatur for redusert temperatur på dagtid.
 • Sove – Sett tidspunkt og temperatur for redusert temperatur på natten.

Strømforbruk

 • Strømforbruk – Viser grafer og detaljer via “Rom” visning og eller via “Oversikt” og Hus.
 • Legg inn ovnens watteffekt for riktig beregning av forbruk.
 • Visuell oversikt over strømforbruk per dag, uke og måned.
Wi-Fi

Last ned appen på din smarttelefon

Last ned Glamox Heating appen i Google Play for Android-telefoner eller App Store for iPhone.