Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om våre produkter og tjenester.

Har du flere spørsmål må du bare kontakte oss per e-post.

Feilsøking

rE blinker i displayet. Hva betyr det?

Strømbrudd

Adax, Glamox og Neos digitale termostater (DT) i software utgave S2 og S3 blinker rE – 17 – C i displayet etter strømbrudd med varighet over 24 timer.
Ovnen varmer fortsatt, men kun for eksempel 17 grader eller på lavest bekreftet temperatur for å unngå uønsket strømforbruk. Alle programmer er slettet og må stilles inn på nytt.

Ovnen varmer ikke og display er mørkt?

Strømtilkobling

Kontroller først strømtilførselen til ovnen. Alle ovner må ha termostat for å virke så ovner uten termostat må testes med termostat montert. Sett bryter i PÅ – stilling. Sett termostaten på maks varme. Hvis ovnen nå varmer er den i orden. Hvis den ikke varmer, bytt termostat der dette er mulig og test på nytt. Varmer den fortsatt ikke bør ovnen / termostaten byttes. Ta kontakt med din forhandler eller vår kundeservice.

Termostaten virker ikke. Hva gjør jeg?

Monter termostat i ovn der dette er nødvendig, og utfør testen som er beskrevet ovenfor. Digitalt termostat resettes ved å holde inne <F> mens hovedbryter slås på. Hold <F> inne ca 15 sekunder. Skru termostaten på maks. Hvis ovnen varmer, skru termostaten ned til det punkt hvor varmen går av. Prøv noen ganger frem og tilbake. Dersom varmen går av/på tilsvarende, er sannsynligvis termostaten i orden.

Ovnen kobler ut før ønsket.

Still inn termostaten på høyere varme. Hvis den da virker er den i orden. Termostat kan da kalibreres. Se bruksanvisning for riktig fremgangsmåte.

Motor virker ikke. Hva gjør jeg?

Sjekk at produktet har strømtilførsel. Koble til stikkontakt og sett termostaten på maks. Dersom motor eller varmeelement ikke virker må ovnen byttes ut. Ta kontakt med din forhandler eller vår kundeservice.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Du kan nå oss via telefon eller mail.

Telefon til vår kundeservice : +47 33771750

Kundesentret er tilgjengelig: mandag – fredag kl. 09:00 – kl. 15:00

Du kan også sende mail til info@adax.no

Wi-Fi

Hvilken WiFi-termostat har jeg?

Det finns 2 varianter av Glamox Heating WiFi-termostaten.

Generasjon 1: Denne har kun WiFi, se bilde av termostaten:

 

Generasjon 2: Denne har både WiFi og Bluetooth for enklere installasjon. Lansert høsten 2020. Denne har både WiFi og Bluetooth symbol på displayet:

WiFi med Bluetooth (WT2)

Ny termostat med Bluetooth for enklere installasjon.

 • Reset: Hold + og OK knappen inne til det ruller “reset” over display
 • Aktiver installasjon: Hold OK knappen inne i 4 sekunder til blått lys blinker
 • For IOS/Apple – Ser du denne meldingen ved installasjon: Feilmelding: “Slå på Bluetooth” må du åpne for at Glamox Heating appen kan bruke Bluetooth. Se bilde
  • Innstilinger –> Glamox Heating

Hvordan bytter jeg termostat?

Trenger du å bytte defekt termostat eller skal bytte til en nyere variant kan det enkelt gjøres selv.

Bak “OK” knappen i displayet er det en liten klipslås – se bilde:

 

PS: I de tilfeller der det er feil eller problemer på ovnen er det som regel i termostaten og ikke i ovnen det er feil på. Da kan enkelt termostaten og ikke hele ovnen byttes.

Tips ved oppkobling med WiFi - Uten Bluetooth

Last ned Glamox Heating WIFI-appen og følg instruksjonene for å legge til nytt produkt.
Nettverket du skal koble deg opp imot må være 2.4GHz, dette vil ikke fungere dersom du bruker 5GHz-nettverk. Det vil si at telefonen din må være koblet til 2.4GHz-båndet ved oppkobling.

SSID er DITT 2.4GHz-nettverk og passord er DITT passord til dette nettverket. Merk deg at SSID (navn på nettverk) ikke kan inneholde spesialtegn som #¤%& osv, og at passord MÅ være aktivert.
For litt dypere router-innstillinger skal protokoll 802.11 b/g være aktivt (IKKE n).
Anbefaler deg at du sjekker at termostaten fungerer som den skal ved å trykke + , – og OK, «rE» vises raskt, gå så inn i WiFi-innstillinger på telefonen din, skru av og på WiFi (oppdater nettverks listen) til du finner «SH-ADAX-1010101».
Viktig at dette nettverket heter «SH-ADAX-1010101» og ikke for eksempel «123456».
Når du ser dette nettverket kan du gå inn i appen og fortsette videre med det appen forteller deg.

Om dette ikke går skal appen vise frem manuell oppkobling.
Ved manuell oppkobling får du beskjed om og logge deg på «SH-ADAX» nettverket. Dette gjør du ved og gå ut av appen og inn i WiFi-innstillinger.
Dersom du ikke finner «SH-ADAX» ved hjelp av å skru av/på WiFi (for å oppdatere listen) anbefaler vi at du trykker + , – og OK slik at WiFi-chippen aktiveres igjen.
Logg på «SH-ADAX» med passordet «magicpass123» Gå tilbake til appen mens du er tilkoblet «SH-ADAX» og så skal telefon starte opp igjen med den automatiske prosessen.

Appen er kun designet for telefon og ikke nettbrett.

Info om ruter og nettverk i forbindelse med oppkobling

De aller fleste rutere har to bånd å koble seg på internett, enten via 2,4GHz eller 5GHz.

Du vil i Wi-Fi listen på telefon se to nesten like nettverksnavn «Mitt-Nett» og «Mitt-Nett-5G». De fleste 5GHz er merket med «-5G» i nettverksnavnet.  Glamox Heating- ovnene «snakker» bare på 2,4GHz så telefon må være koblet på nettverket uten «-5G» ved installasjon. (Gjelder kun termostater med bare WiFi, Generasjon 1)

På nye Mesh-rutere slås 2,4 og 5GHz båndene sammen til bare ett SSID – nettverknavn.

Det vil da være vanskelig å se om telefon er koblet på 2,4GHz eller 5GHz båndet.

Noen Mesh-rutere som Jensen Omni har en funksjon i appen der ruter kan «låses» til bare å sende på 2,4GHz. PS: Er telefon koblet på 5GHz vil ikke ovnen finne telefon eller kunne installeres.

Glamox Heating Wi-Fi kan brukes med 4G/ mobil ruter på eksempelvis hytte uten fast internett.

En ovn vil bruke ca 100 – 150MB per måned per ovn.

Jeg skal bytte ruter og/eller nettverksnavn og passord. Hva må jeg huske på?

Bytter du ruter eller passord må ovnene slettes fra Wi-Fi-appen, resettes og installeres på nytt. Årsaken til dette er at ovnene og ditt nettverk er knyttet sammen med sikkerhetsfunksjoner. Installeres ikke ovnene på nytt vil du miste muligheten til å endre temperatur mm.

Jeg ønsker å bruke ovnen manuelt. Hva er hovedfunksjonene ved manuell bruk?

 1. Sett ønsket temperatur med knappene + og – på termostaten.
 2. Tastelås/barnesikring:
  Termostaten kan beskyttes mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke kan endre innstillinger.
  Tastelås/barnesikring på WT-termostaten(kun WiFi):
  Denne funksjonen slås på/av ved å holde OK-knappen inne i 5 sekunder til CC blinker. Gjenta prosessen for å slå av tastelås.
  Tastelås/barnesikring på WT2-termostaten(WiFi og Bluetooth):
  Denne funksjonen slås på/av ved å holde + og – inne i 5 sekunder. Gjenta prosessen for å slå av tastelås.
 3. Slå på/av display lys.
  Denne funksjonen slås på/av ved å holde – og OK knappene inne i 5 sekunder til display blinker tre ganger. Display (tallene) vil slukke 30 sekunder etter justering og tennes igjen ved å trykke på noen av knappene (+,- eller OK).

Info om firmware og termostater – må jeg oppgradere jevnlig?

Glamox Heating har levert Wi-Fi termostater fra høsten 2016. Termostatene har sin egen programvare – kalt firmware. Denne styrer oppkobling mot appen og alle funksjoner. Firmware blir fortløpende oppdatert for å støtte nye funksjoner og bug-fikser for å støtte oppdateringer fra iOS/Apple og Android. Vi anbefaler at du alltid har siste versjon, detaljer finner du under “ovnen” i appen.

WiFi-termostat – Generasjon 1. Siste firmware er 1.0.1.26
– oppdateres fra telefon

WiFi og Bluetooth – Generasjon 2. Siste firmware er 2.0.1.8
– oppdateres automatisk når ovnene er online og ny versjon er tilgjengelig.

Er det installert tidligere versjoner anbefaler vi å oppgradere til seneste versjon. Nye versjoner vil gjøre det enklere å installere og med ny tilpasset funksjonalitet mot Apple/iOS- og Android-telefoner.

Diverse tips og tilleggsfunksjoner

 1. Tilbakestille til fabrikkinnstillinger:
  Generasjon 1 (bare WiFi) Hold + , – og OK inne til displayet blinker «rE» med et raskt blink og viser deretter 20 grader i display.
  Generasjon 2 (WiFi og Bluetooth) Hold + og OK inne til displayet viser “reset” og går tilbake til 20 grader.
 2. Ved strømstans vil ovn starte å varme på sist innstilte temperatur når strømmen kommer tilbake.
 3. Når ovn er tilkoblet app aktiveres barnesikring via app og ikke manuelt på termostat.
 4. Slå av/på display lys:
  Denne funksjonen slås på/av ved å holde – og OK knappene inne i 5 sekunder. Lyset (tallene) vil slukke etter 30 sekunder og tennes igjen ved å trykke på noen av knappen (+ , – eller OK).

Smarte Hjem-integrasjoner og Open API.

Glamox Hearing jobber aktivt med integrasjoner for å dekke markedets ønsker og behov.

Vi har i dag støtte for følgende tredjepartsintegrasjoner via Glamox Heating-appen:
* Tibber
* Futurehome
* Google Home
* Athom Homey

Open API.
Fra app versjon 3.8.8 er det nå lansert støtte for et Open API. Tips og dokumentasjon for integrasjon finner dere på API/Development

 

Våre produkter

Hvordan velge rett produkt?

Rom og effekt

Velg et produkt som tiltaler deg, det skal henge på veggen i flere år! Vår produktkalkulator hjelper deg å velge riktig produkt ut ifra størrelsen på dine rom.

Litt mer informasjon:

Ta utgangspunkt i størrelsen på rommet (antall kvadratmeter) vi anbefaler ca 60-70 watt pr. kvm i gjennomsnittsboligen.
Avhengig av om boligen er godt isolert eller ikke isolert i det hele tatt kan behovet variere mellom 40 til 140 watt pr. kvm.
I barnerom anbefaler vi deg uansett og montere flere watt en anbefalt behov, dette fordi overflatetemperaturen på produktet dermed vil bli lavere

Les mer i vår varmeguide HER

 

Har takhøyden noe å si når jeg skal velge ovn?

Ja. Alle våre anbefalinger er med utgangspunkt i en normal takhøyde på 2,4 meter. Har du takhøyde som er over dette bør du velge ovn(er) med høyere wattstyrke. Skal du for eksempel varme opp et rom på 10 kvm anbefaler vi normalt en panelovn med 800W. Men har du 3 meter takhøyde bør heller velge ovn(er) med minimum 1000W.

Få hjelp av vår produktkalkulator som du finner inne på de forskjellige produktsidene.

Hva er de viktigste forskjellene for de ulike seriene på Adax Neo?

S1 – Ovnen går alltid tilbake til fabrikkinnstilling 22 grader, ved strømbrudd med varighet lengre enn 1 time.

S2 – Ved strømavbrudd på mer en 24 timer vil ovnen alltid gå til laveste bekreftede temperatur. Termostaten har 3 forskjellige valgmuligheter for modus: HO (Home) – OF (Office) – CA (Cabin).

S3 – Samme program som S2 men med noen små produksjonsmessige forbedringer.

S4 – Har hukommelsestid som S2 og S3, dvs husker programmering i 24 timer. Ved strømbrudd lengre enn 24 timer, vil ovnen alltid gå til sist innstilte temperatur. Ovnens termostat har 2 forskjellige valgmuligheter for modus: HO (Home) og OF (Office).

Garanti

De aller fleste av våre produkter har 5 års garanti. Enkelte vifte- og oljeovner kan ha 2 års garanti. Se produktsider for mer informasjon de ulike produktenes garanti.

Kan jeg montere to panelovner rett ved siden av hverandre?

Vi anbefaler at man minimum har 5 cm mellom to panelovner.

For mer hjelp til plassering av ovner les HER

Hvordan finner jeg ut hva slags Glamox Heating produkt jeg har kjøpt?

På baksiden eller undersiden av alle våre produkter finner du en etikett med informasjon om det gjeldende produktet. Er du allikevel usikker, ta kontakt med oss på tlf: +47 33 77 17 50 eller send oss en e-post; info@adax.no

Produktenes fargekoder?

RAL og NCS koder

Adax og Glamox produktene leveres med følgende standard farger:

Glamox 3001                                    – Ral 9010 / Hvit

Adax VP10, VPS9, VPS10, VP11   – RAL 9010 / Hvit

Adax Neo, Neo 2, Clea, ECO         – RAL 9016 / Hvit

Adax Neo                                          – RAL 3020 / Rød

Adax Neo                                          – RAL 9005 / Sort

Adax Neo                                          – RAL 9006 / Sølv

3001 TPA/TLO

Hvordan bytte termostat / slavemodul